Home > Contact Us > Contact info Contact info
Contact info

Address:

 • Xiamen University:
      College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Fujian 361005, China

 • Fudan University:
      220 Handan Road, Department of Chemistry, Fudan University, Shanghai 200433, China

 • University of Science and Technology of China:
      School of Chemistry and Materials Science, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

 • Dalian Institute of Chemical Physics of the Chinese Academy of Sciences:
      457 Zhongshan Road, Shahekou District, Dalian, Liaoning 116023Research Divisions
Research Divisions Chief Scientist Deputy Chief Scientist Assistant Email
Optimal Utilization of Carbon Resources Xinhe Bao Nanfeng Zheng
Ye Wang
Gang Fu gfu@xmu.edu.cn
Chemical Energy Storage and Conversion Zhong-Qun Tian Huamin Zhang
Jinbao Zhao
Bo Liu bliu@xmu.edu.cn
Solar Energy Conversion Chemistry Can Li Yi Xie Fengtao Fan ftfan@dicp.ac.cn
New Energy Material Research Dongyuan Zhao Su-Yuan Xie Yi Tang yitang@fudan.edu.cn
Characterization of Energy System Jinlong Yang Shi-Gang Sun
Mingfei Zhou
Feng Wang drfwang@ustc.edu.cn
Technology Transfer Tao Zhang Yongyao Xia Chen Zhang chenzhang@dicp.ac.cn
X-Research Lan-Sun Zheng Yijing Yan Meilin Zhang zhangmeilin2014@xmu.edu.cn

Office Contact
Office Contact(XMU) Contact(FDU) Contact(USTC)
Office of Information Resource Management Chun-Ying Liu
hxky@xmu.edu.cn
Qing-An Kong
qakong@fudan.edu.cn
Xian-Yu Liu
liuxy10@ustc.edu.cn
Office of Human Resources Ya-Xuan Ye
huayuan@xmu.edu.cn
Fan Zhang
Zhang_fan@fudan.edu.cn
Guang-Shui Li
ligsh@ustc.edu.cn
Administration Office Shen-Yang Wang
syw@xmu.edu.cn
Zhi-Ning Chen
chemoffice@fudan.edu.cn
Xiao-Dong Zhou
xdzhou@ustc.edu.cn
Office of Technical Support Yong-Liang Zhou
ylzhou@xmu.edu.cn
Yan Pei
peiyan@fudan.edu.cn
Xiang Sheng
xiangsh@ustc.edu.cn
Emergency Contact Shen-Yang Wang
syw@xmu.edu.cn
Min Gu
chemky@fudan.edu.cn
Xiao-Dong Zhou
xdzhou@ustc.edu.cn

* Dalian Institute of Chemical Physics of the Chinese Academy of Sciences contact:
  Mrs. Huijuan Liu  liuhuijuan@dicp.ac.cn


�� Print���� Close��